Величието и нелепата смърт на Хипатия в архетипа за 08.03"Всичко в теб, о, Хипатия, е небесно - и делата, и красотата, и думите, и чистата като звезда мъдра светлина" - Паладий


През 4 век започва да се сформира официалния преход на Римската Империя от изцяло старата езическа религия към частично езическа и новата християнска религия. На много места обаче християнството започва агресивно да доминира, особено в източната част на Римската Империя. Александрия (Египет) в този момент се намира в центъра на тази борба за надмощие, там е и мястото където евреи, християни и езичници съжителстват, цък!. Не след дълго конфликтите на религиозна основа започват да набъбват, Хипатия, която е учен и ръководител на Платоновата школа в Александрия, се оказва в центъра на събитията. По стечение на обстоятелствата и съвсем преждевременно, Хипатия среща смъртта и то по най-брутален начин. Живота и преминава между противоборствата на двама мъже: бившия неин ученик и езичник, сега настоящ християнин и префект Орест и лидера на християните – епископ Кирил. Доказателствата за живота на Хипатия произлизат от два древни източника: Сократ от Константинопол (Socrates of Scholasticus), писал за нея само няколко години след смъртта й, и Йоан Никиуски (египетски коптски епископ на Никиу), споменавайки я няколко стотин години по-късно. Въпреки, че и двамата пишат за Хипатия главно свързвайки я с Орест и Кирил, те дават добри сведения за нейното дело като цяло. 

Хипатия Александрийска е древногръцка математичка, философ и учен от Александрия. Тя е смятана за първата жена с големи заслуги към физиката, математиката, философията и астрономията. Преподавала в Александрия, схоларх в Александрийската школа на неоплатонизма. Тя е родена около 370 г. сл. н. е. в семейството на математика Теон Александрийски, един от най-образованите мъже в Александрия по онова време и последен управител на Александрийската библиотека, преди закриването и́ от ортодоксалния християнски император Теодосий I. Теон дава на дъщеря си всестранно образование, като я посвещава във всички достъпни по това време науки. Около 400-та година Хипатия е поканена да чете лекции в Александрийската библиотека, където завежда една от водещите катедри - катедрата по философия. Преподавала философиите на Платон и Аристотел. Преподавала математика и се занимавала с изчисляване на астрономически таблици. Нейните религиозни убеждения и предметите които тя преподава и същевременно изучава в по-късен етап са демонизирани от християните, за тях жена с такива знания и интелектуални умения се счита за много опасна в този период (SP: към сегашния момент религиите също разчитат на невежието и овчедушието на тълпите, дори някои си позволяват лукса да наричат масите „овце“ а техния измислен бог „пастир“ с гега и лоши кучета (Canus Major/Minor), не случайно малко по-интелигентните хора не искат да имат нищо общо с тези религии и не случайно по-необразованите я следват, защото считат, че нямат друга алтернатива, те казват: „Аз нямах избор, аз следвам, аз съм шибана жертва и съм грешен по default!“ - лесно оборими и познати рефрени). Нейната смърт не е само заради учението и, борбата между Кирил и Орест и това, че Хипатия с лекота успява да влияе на тълпите, я прави удобна изкупителна жертва.

***

Според Йоан Никиуски, Хипатия не била просто учен и философ, тя била жена, която владеела магически заклинания и практикувала „сатанински ритуали“ с които омагьосвала префекта Орест. Изглежда, че той се доверява и е изцяло повлиян от Хипатия, нещо което е описвано от множество антични и средновековни учени, поради това християните и Йоан Никиуски изглежда вярват, че тя стои зад всички действия и решения на Орест (SP: само да напомня, че във филма „Агора“ Орест е ученик на Хипатия, предлага и брак и след като тя му отказва, той отново е готов да направи всичко за нея). 

Хипатия изпълнява езически ритуал

И Сократ и Йоан както и почти всеки друг текст в който се споменава за Хипатия, описват едно и също явление: опитите на християните да заглушат и унищожат нейната „сила“ над Орест. Хипатия е заловена и отвлечена от Петър и неговите събратя християни, тя е отведена в Цезариума (храм, построен от Клеопатра в чест на Юлий Цезар), където брутално е убита – първо е съблечена гола, после е пребита с плочки и черупки от миди, още жива, тя е драна с тези същите черупки. До колкото става ясно Хипатия или е била разчленена или е била влачена по улиците докато умира. Независимо от спецификата, двамата мъже (Сократ и Йоан) описват убийството толкова брутално и толкова безчувствено, сякаш Хипатия е третирана по-скоро като животно на заколение, от колкото човешко същество обвинено в действия срещу правителството. Дали е работила в тясно сътрудничество с Орест или не, начина на смъртта и е ужасяващ и незаслужен.


Смъртта на Хипатия, Александрия, от книгата „Нtvies des savants illustres, depuis l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle“ на Louis Figuier, 1866

По-голяма част от написаното за Хипатия е във връзка с това как смъртта и е повлияла на съдбата на Александрия през 4-ти век, а не за несправедливостта на убийството й. Докато е жива тя е известна като велик философски лидер, но в историята остава като участник в политическата борба между двама прекалено самоуверени религиозно обусловени мъже (SP: за много хора ще е важно да осъзнаят, че и в наши дни религията ръководи политиката така да се каже). Много учени смятат, че смъртта на Хипатия бележи края на културното развитие и началото на упадъка на Александрия, а Йоан Никуски допълва, че нейната смърт е и края на езичеството и идолопоклонничеството. Съвременните учени също защитават тезата, че това е края на разцвета на Александрия. Независимо от всичко това, нейната смърт слага началото на доста религиозни и политически промени по върховете в Александрия и източната част на Римската Империя. 

Бележка: докато превеждах статията от сайта Ancient-origins, нямаше как да не ми направи впечатление, че имаше няколко технически грешки и доста непълна информация, която провокира търсене на информация от други източници. Реално за статия от страница и половина аз изгубих толкова време, колко превода на 3 страници. Най-фрапиращо бе, че автора на статията не знаеше името на бащата на Хипатия, което е Теон (понеже навсякъде другаде където гледах то бе упоменато). Но най ме издразни момента в който видях как автора бе изписал неграмотно името на неоплатоническия философ Плотин „...tutoring students in both astronomy and the philosophy of Plato and Plotis“, няма философ с име Плот, глупаци с вас глупаци! Всъщност пиша това защото и друг път съм попадал на такива дразнещи неточности от въпросния сайт, особено фрапиращ бе случая със „българския историк“ живеещ в Македония (МАKHedonia), интервюирал фермер открил череп от вълчеподобно същество, дефинирано на бърза ръка като върколак – Цък!

Други източници допълват, че Хипатия е убита в Цезариума от проповедника на християнството слово наричан Петър и последователи. „Инструментите“ за нейното брутално убийство били плочките от пода и мидените черупки – ὀστράκοις, което преведено от гръцки, освен че се превежда така, означава и вид тухлени блокчета използвани за покриване на къщите (може би става дума за вид керемида). Това събитие се случило през 415 година, забележете..... Това се случи през месец MAРТ по време на Великия пост, в четвъртата година на епископ Кирил, при десетата от консулството на Хонорий, и шестата на Теодосий I.

Илюминати разкриват части от своята история, място в която намира и техния Велик Магистър – Хипатия, ето фрагмент:

Произходът на Илюминати идва още от предисторията (SP: тъпо е да смятате, че датата на създаване на илюминати е 1776 година), но като формална организация, Илюминати водят началото си като мистерийното училище на Питагор в гръцката колония на Кротон в южна Италия. Те просперират известно време, преди да бъдат варварски атакувани от врагове, завиждащи им за тайното им знание. Повечето са убити, включително и Питагор. Оцелелите избягват към Гърция и създават ново училище. За по-голяма сигурност, Илюминати остават в движение и се местят на всеки 10 години из гръцките градове и колонии, както и в териториите, превзети от Александър Велики – Сирия, Египет, Вавилон, Персия, северна Индия и др. Когато изгрява звездата на Рим, се местят там, а после и из провинциите в Римската Империя. Около 200г. се установяват в интелектуалния център на света – Александрия, Египет. Остават там до 415г., когато християните брутално екзекутират техния Велик Магистър Хипатия.
Хипатия е родена в образовано гръцко семейство от Александрия, по времето на Римската Империя и се превръща в известен и уважаван учен. Името й означава “най-висша” или “най-велика” и пасва идеално на една от най-забележителните жени в историята. Често е описвана, като първата жена-математик и е преподавала философия и астрономия за напреднали. Приема се, че нейното убийство слага край на периода, познат като Класическа Античност, въпреки че някои посочват като по-добър момент затварянето на Академията на Платон в Атина, по заповед на византийския император Юстиниян през 529г. Тези моменти определено символизират смъртта на великите езически философски и религиозни традиции на Древна Гърция и началото на катастрофалната доминация на християнството през следващите хилядолетия. Изгубеното Хилядолетие, Тъмните Векове… Дори и днес тъмнината все още не е разпръсната. В книгата си за историята на западната философия, Бъртранд Ръсел предоставя следното ужасяващо описание на станалото:

“Св. Кирил, застъпникът на единството, бе човек с фанатичен стремеж. Използваше позицията си на патриарх на Александрия, за да насърчава погроми срещу голямата еврейска колония там. Придоби слава с линчуването на Хипатия, изтъкната дама, която във времена на фанатизъм се придържа към Неоплатоническата философия и се е отдала на математиката. Тя бе съблечена гола, влачена до църквата и нечовешки заколена от ръцете на група варварски християни. Плътта й бе изстъргана от костите със заострени мидени черупки, а останките й – изгорени. От този момент Александрия вече не бе обезпокоявана от философи.”

Както и по времето на Питагор, Великият Магистър не е единственият Илюминатус, който загива. Християните избиват стотици – много от които са най-светлите умове на античния свят, като повечето от техните ценни ръкописи са унищожени заедно с тях.


Филма „Агора“Доста добър филм, представящ живота и смъртта на Хипатия. В ролята и е небезизвестната Рейчъл Вайс, която е родена на 7 МАРТ......wtf? сега ще се шокирате oт символиката и тайминга на публикацията: Рейчъл е родена на 7 март, 1970 година , като към настоящия момент е на 45 години, Хипатия е родена на дата неизвестна през 370 година, като е убита през 415 година и е на 45 години.....ще кажете „да това е така защото сега сме 2015 година, ако беше публикувал тази статия след 3-4 години нямаше да е така!“ е да, ама момента в който реших да публикувам статията е СЕГА, т.е. 8 март, 2015 (8) година само ден след рождения ден на Рейчъл (ако искате ми вярвайте ама точно сега видях в Уикипедия кога е родена и това направо ме шокира). Пожелавам на Рейчъл да живее 2 пъти повече от героинята и, защото ако сте актриса и изиграете смъртта на героинята когато сте на 39 години, няма как да не си вкарате някой филм когато навършите 45г., дори си е малко плашещо... но това е работа на Висшия и Аз, а и там в Холивуд с тоя Mind Control (числовата стойност на тази дума е 11) не може човек да им хване спатиите.
Та във въпросния филм има една сцена в която успях да изпитам ужаса на тогавашно време, понеже успях да вникна във филма, това бе сцената в която озверелите пълчища християни нахлуха в Александрийската библиотека и унищожиха всичко до което се докопаха, грозна картинка, дадох си сметка колко много информация е била заличена и всичко е било в името на дългокосо измислено синче на още по-измислен бог..... fuck that son! Toва за мен е най-голямото престъпление срещу човечеството, няма по-голямо зло от невежието, простотията и стадния манталитет в която тънем и сега....в мноооооого, мнoooго тъмни времена живеем, в тъмен сектор на галактиката..... Аs above, so Below!
Колкото и да ми е неприятно това с заличаването на историята е заложен механизъм в триизмерната Игра, една от целите на това е играчите да имат максимален брой неизвестни и колкото повече режима на Играта става HARD, толкова повече неизвестните растат. Още по неприятно ми е да кажа, че именно АНИМУСА (анимуса като мъжката част в мъжа, а не мъжката част в жената) е отговорен за агресивното заличаване на историята (в повечето случай). Заличител номер 1 е RA, който за да осигури своето господство заличава всичко до което се докопа, RA e Анимус, а както казва K.Г.Юнг „Анимуса е хитра лисица, която знае как да прикрива следите си с опашка“. Озверелите християни също са Анимус, те унищожават Александрийската библиотека в името на Анимус, базиран на елемента на страхопочитание, ужас и благоговение, които древните хора изпитвали при среща с архетиповете. И така до безкрайност мога да давам примери, което ще бъде безсмислено, предполагам се сещате за фрапиращия случай от края на месец Февруари тази година, когато банда озверели и програмирани мюслими, идентващи се като ISIS (Изида) нахлуха в Ниневийския музей в Ирак и унищожиха безценни артефакти и статуи, които дефакто съществуват само там и на практика вече са заличени. За никого не е тайна, че ISIS са проект на USSSA и, че уж, че носят името на египетска богиня, те са Анимус, което напълно съответства със значението, влагано в идеологията „Анимус“ – силно изразена мъжка страна в женската душа. 

Архетипа на 08.03

Можех да мина и без писането на тази статия, можех единствено да напиша това 8+3=11, щях да кажа, че това е поредния илюминатски празник и егото ми щеше да ликува, това щеше да е fake!
Тъй като Хипатия е била много велика личност, нейната смърт би предизвикала относително силни „вибрации“ и отпечатък в колективното несъзнавано както и генетичната памет у мнозина. Не случайно през 1857 година в Ню Йорк жените започват да се противопоставят именно в същия период, вероятно е случайност, вероятно този архетип е намерил своето изражение и е излязъл от колективното несъзнавано във съзнаваното такова. С две думи исках да кажа, че за мен не е хич странен факта, че именно периода със смъртта на Хипатия съвпада с 8 мартенските (първоначално) протести, днес познати като празник на жената. Сега разбирате ли защо се казва, че някои хора са безсмъртни? Точно това е причината, защото те са допринесли нещо за общото благо, обратно тези които не допринасят с нищо за общото благо биват заличавани от Историята, те са безполезни паразити. Разбираемо е, че всички форми на религия имат за цел да унищожат историята на човечеството, факт е, че овчедушията са ангажирани в нискострастни мероприятия като "почитане на тлъстия гъз на Ким Кардашиян", след 100 години никой няма да е чувал за нея, историята няма да им прости, защото тя няма такава функция да прощава, те ще бъдат заличени!


Времето заличава“ и в добавка бих казал „...и човека си играе Играта като му помага!Разархивиране на 11

Hypatia е 8 (в гематрията е 80, което се редуцира до 8).
Знанието, просветлението и интуицията, които са път към илюминацията (просветлението) са точно 3 компонента, без които пътя на индивидуация и развитие би бил немислим. 
Всичко това (8+3) е равно на нещо което за целите на статията можем да наречем Великата Жена (нямам предвид кралицата на Орион), Великата жена може да е сбор от тези цифри, а именно  11. Ако това бива изпълнено, тази личност би била светила със своята собствена светлина, а не с отразената такава (Ин).

Несъмнено Хипатия е една велика личност, поучете се от нея драги дами :)

Популярни публикации от този блог

Скополамин - Краля на контрола върху съзнанието (update 15.11.14)

Initialization or just an caffection?

Галактическа История: Атлантида, Лемурия и Нибиру (II част)