Публикации

Показват се публикации от Януари, 2016

Ad usum internum: 2 years Spectator blog (special edition)

Изображение
Моето първо хайку: „Месечина грее, прилепи жужат. Ах, колко студена е нощта.”
Моето второ хайку: Генезис и апокалипсис:
„Роден роб, роб до роб, роб до гроб, гроб до гроб.”

NuK#2: Значение на думата "Dream"

Изображение
„Вървял един ден Конфуций из гората с учениците си много умислен и
мълчалив. Те никога не го били виждали такъв, чудели се и накрая
попитали какво има.
- Тази нощ сънувах, че съм пеперуда – отвърнал Конфуций.
Учениците се засмели:
- Какво толкова странно имало в това. Конфуций продължил:
- И сега вървя и си мисля дали пък в момента пеперудата не спи и не сънува, че е Конфуций….“


Ad usum internum #4

Изображение
Ядрото на всяка една история е забулено от хиляди митове, за които ще ви трябват поне хиляда остриета за да пробиете. Това е нещо времеемко и крие сериозната опасност да се забравите в някои от митовете и да заиграете вътре в тях.