Публикации

Показват се публикации от Декември, 2015

Каузалност vs. синхроничности

Изображение
В предговора си към английското издание на И Дзин: Книга на промените на Рихард Вилхелм, Карл Юнг прави много добро обобщение на разликата между каузалното и синхроничното мислене. Както се подразбира каузалното мислене e линейно мислене. При него се наблюдава последователен модел от събития „А, Б, В, Г…” и човек се връща назад и се пита защо Г се е появило благодарение на В, В благодарение на Б и Б благодарение на А, като вътрешно или външно събитие. Чисто и просто човек се опитва да проследи назад в ума си защо са се появили тези свързани следствия.

Съвременните дроги: телеадикцията

Изображение
SP: синтезирах термина "телеадикция" за нуждите на тази статия, самата дума е съкращение от английското "Television addiction", което буквално значи зависимост от гледането на телевизия. По мое мнение този вид дрога е на първо място в списъка на най-опасните дроги, забравете интравенозната инжекция с хероин, кокаина или метаамфетамина, забравете алкохола, забравете дори кафето, цигарите и шоколада, те са нищо в сравнение с излъчващата квадратна кутия, която всеки има в своят дом.

Geneрирана армия

Изображение
Невидимата реформа в световната армия
Реалността понякога е по-изумяваща от развихрената фантазия. От тази и следващите статии ще се убедите, че живеем във време, когато се осъществява почти неусетен преход към световна армия, сериозно разчитаща на редица високотехнологични разработки. Те обхващат различни сфери, но общата им цел е войниците да бъдат винаги подготвени, независимо от външните обстоятелства, както и винаги дa превъзхождат противниците си.