„STAR TREK“ и ролята на извънземните в трансформацията на човешката цивилизацияВсички виждаме как някой сериали са по-особенни и показват някой „неща“, за които после може да се пишат тонове статии. Естествено всичко си има обяснение и цели, които едва ли се простират до „зрител X да гледа сериал 1 и всичко да свърши добре“. Знаем колко много сублиминални елементи има наблъскани в един такъв материал, с цел програмиране и насочване на масите в определена посока. Сериала Star Trek” e един от тези (StarGate, Andromeda 5, V, 4400, Fringe и всички за които се сещате).  Автора – Къртни Браун много добре описва този механизъм, и да – в дъното на нещата са космическите ни сиви братя, посредством метода за дистанционно наблюдение (вероятно познат на някой от вас). Като цяло сюжета и отношението на автора към извънземните е приятелски, леко глуповат и доста наивен (както сами ще се убедите), все пак е писан в началото на 90-те . Всеки запознат с техните методи знае, че няма добри извънземни - всички до един имат интереси свързани с контрола над съзнанието. Светли или Тъмни за нас това е без значение – реда който искат да наложат е еднакво неблагоприятен за нас и нашите Висши Аспекти (модела им е за последователни инкарнации, а нас това не ни устройва). За Галактическата Федерация е прав – на този етап не зная каква точно функция изпълняват, знаейки за Империите Орион и Сириус, но в последствие нещата ще се напаснат по-точно. Болднатият текст в скобите е мои. Приятно четене! - SPCTTR.

****

През двете години, които посветих на изследвания и подготовка на тази книга, често съм се удивлявал на сходствата между някои от идеите, залегнали в сценария на телевизионната поредица „Стар Трек: Следващото поколение“ и данните от дистанционните наблюдения върху дейността на извънземните на нашата планета. След като изгледах и последната серия, аз помолих моя монитор да включи към списъка още един обект, чието наблюдение би ни показало дали извънземните влияят по някакъв начин на създателите на телевизионната поредица.
Първоначалната ми идея беше да проверя дали не манипулират съзнанието на сценаристите така, че да им внушат конкретни концепции. Смятах, че в стремежа си да направят земната култура по-отворена към галактическите явления, извънземните са избрали най-демократичната и масова форма на убеждение - популярния телевизионен сериал. Тази форма би им дала възможност да се обърнат към най-важния за тях сегмент от аудиторията и младите хора. Чрез внасянето на реалистични елементи в сериала те биха могли не само да убеждават, но и да образоват и обучат следващото наше поколение за предстоящата среща други цивилизации (...особенно момента с Кралицата, когато Тя се завърне). Споделих тези съображения с моя монитор и се оказа, че той отдавна подозира подобна манипулация над творците на този холивудски жанр.
Тази глава представя резултатите от два дистанционни 1 сеанса, в които наблюдавах цели, взети от поредицата „Стар Трек“. Първият от тях е „сляп“ сеанс, проведен при условията на категория 4, а вторият - солов, при условията на категория 1, който ми беше необходим, за да получа отговор на някои неизяснени при първия сеанс въпроси.

Дата: 1 юли 1994 г.
Място: Атланта, Джорджия
Данни: категория 4, дистанционно мониториране

При предварителните етапи (от I до IV) установих, че целта е свързана с два обекта, единият от които бе родната планета на грейовете. Мониторът поиска да насоча вниманието си към втория обект.
К. Б.: Възприемам черни, сиви и жълто-кафяви тонове. Някои от материите са груби, други - гладки и полирани. Топло е, но на някои места температурите спадат. Усещам слаб вкус на сол и мирис на прах. (Скицирам сцена със сграда и зеленина, след което преминавам към Етап 4, за да извлека подробности.) Окей... виждам дървета. Някаква горичка. Чувам и вода, вероятно река или поточе. Чувам ромона на водата съвсем отчетливо... Тук има и някаква структура. Влизам в нея... Хм... Пълно е с хора. Всички са облечени в съвременни бизнескостюми. Ха! В залата присъстват и много нематериални същества. Подпространствените гости ме забелязаха, но не ми обръщат особено внимание. Прекалено заети са с хората... Интересуват се от дейността на тези хора. Тя води до някаква значителна промяна - и добра, и не съвсем, свързана с нашата планета.

Мониторът: Колко са на брой подпространствените същества?
К. Б.: Много. Повече от десет. На външност са хуманоиди. Облечени са в бели светещи дрехи. (Мониторът ми нарежда да се преместя на другия обект, за който знаем от предварителните етапи. Това е родната планета на грейовете. Двата обекта са в постоянно взаимодействие, но то протича асинхронно - в различни моменти от време. Читателят трябва да си спомни, че в подпространсвото има само сегашно време, минало и бъдеще не съществуват. Погледнато от наша, земна гледна точка, това означава, че, ако в дадено място нещо се е извършило в миналото или ще се извърши в бъдещето, в друго място това събитие ще бъде регистрирано като сегашно и едновременно с други събития. На Етап 6 започнах да изследвам връзката между планетата на грейовете и съществата в залата.) Подпространствените създания са всъщност бивши хора. Те работят заедно с грейовете по някакъв проект, който се осъществява от земните хора в тази сграда... Огромно количество подпространствена енергия от планетата на грейовете се насочва към тази зала, за да подкрепи Проекта. Нямам представа за какво се отнася този проект и защо подпространствените го приемат толкова присърце... Почакай! Те се концентрират върху мен. Нещата се променят. Някой им е казал да ме въведат в тази история. Заети са, но решиха, че е по- важно първо да ме осведомят за ставащото... Окей, ето в какво била цялата работа. Това е проект. Те искат съвместно с грейовете да привлекат вниманието на човечеството върху проблемите на Земята и човешкото общество като цяло, да разширят познанието за тях.

Мониторът: Сондирай върху познанието на човечеството.
К. Б.: Най-важният единичен компонент от каталитичната трансформация на човешката култура е познанието на хората за съществуването на подпространствения свят и живота в него. Казват ми, че физическият свят съществува единствено с цел да стимулира еволюцията на живота в подпространството, а не обратно... Сега се премествам към планетата на грейовете... В момента се извършва трансформация на огромна енергия от тази планета към Земята. Тя ще бъде използвана от подпространствените хора. Енергията се пренася по някакъв канал до земното подпространство. Двете групи са в тясно сътрудничество. Грейовете имат нужните мощности за производството на такова количество енергия, което би могло да трансформира цялата ни планета за секунди... Енергията облива Земята с подпространствена светлина. Планетата е облъчвана с цел да се усили интуицията на земните жители дотолкова, че те да могат да възприемат информация от собствените си подпространствени тела (или да ги зомбира дотолкова, че да не знаят от къде приемат информация). Сега те не познават подпространственото си „Аз. Енергията ще усили тяхната чувствителност към подпространствените аспекти на живота и връзката между разума и тялото... Момент! Ето че получавам странна информация. Казват ми, че поради слабата връзка между разума и тялото хората деградират. Преди време в подпространството е станала е някаква аномалия, която е предизвикала отклонения от нормалния ход на човешката еволюция. Улавям асоциация с въстанието на Луцифер или нещо от този род. (за това говорех)

Мониторът: Върни се при хората в сградата.
К. Б.: Тези хора са големи играчи. Напълно развратени. Живеят във фалшив свят, занимават се само със собствените си удоволствия и причиняват проблеми на другите. Подпространствените същества са разтревожени от този егоизъм и безотговоност. Тези хора могат да се избият, ако желаят, но не трябва да им се позволява да нанасят вреди на другите... Трябва да се върна към една важна идея. Всичко тук е остатък от въстанието на Луцифер. Не ме карай да обяснявам. Тези хора твърде много приличат на ранните грейове, чийто свят загина поради хаоса в подпространството.
Мониторът: Къртни, сондирай влиянието на подпространствените същества върху хората в сградата.
К. Б.: Целта им е да променят поведението на хората така, че те да вземат определени решения по няколко ключови проблема. Подпространствените създания просто инжектират мисли в тези хитри, тарикатски и злостни мозъци... Внушават им идеи така, че те да бъдат циментирани в умовете на хората поне за определено време. Незвисимо че егоизмът им скоро пак ще триумфира, поне зададения момент те ще вземат решения, нетипични за техния манталитет... Подпространствените изпълняват разни задачи. Целта на съвместния проект е да окаже положително влияние върху максимален брой хора на Земята.
Мониторът: Окей Къртни, време е да завършваме този сеанс. Целта беше „Стар трек“/генезис на идеята“.

Обсъждане

Веднага след този сеанс направих обобщение на получените данни, за да не забравя дори и по-дребните детайли. Отбелязах, че подпространствената светлина, която планетата на грейовете генерираше и в която Земята се къпеше, имаше една цел - да направи населението на нашата планета, а оттук - и общественото мнение, по-възприемчиви за идеите, заложени в сериана „Стартрек“ (само за тоя сериал ли ни облъчват, не ми се вярва). Хората в залата, хитри и зли, бяха продуценти, които решават коя продукция ще получи финансиране и коя - не. Моят монитор след сеанса отбеляза, че финансовите босове често се събират в курорти и скъпи хотели, за да решават подобни въпроси. Без обещание за големи печалби никой сценарий не може да получи тяхната подкрепа. Тези продуценти нямаха основание да вложат пари в „Стар трек“ ако печалбата от тази продукция не бъде гарантирана.
Описаният по-горе сеанс визираше момента, в който се е зародила идеята за създаване на телевизионната поредица „Стар трек“. Струва ми се, че извънземните внушиха тази идея на продуцентите, за да променят манталитета на хората. Те я „облякоха“ в най-популярната и най-привлекателната за масовия вкус форма на телевизионния сериал и същевременно внушиха на хората готовност за положително възприемане на идеите, вложени в него.
Някои читатели могат да възразят срещу тези мои заключения, позовавайки се на факта, че „Стар трек“ не е била гледана от цялото човечество и поради това не би могла да упражни влияние върху манталитета на съвременния човек. Според мен не би било коректно да се твърди, че поредицата е единственият вектор на извънземно влияние върху общественото мнение в глобален мащаб. Резултатите от сеанса трябва да се възприемат като анализ на един от многото лостове за влияние върху съвременната култура.
Този сеанс остави неизяснен въпроса, как точно извънземните влияят на съдържанието на отделните епизоди. Реших да пoтьрся отговор в отделен, солов сеанс, Зададох цел „Стар трeк: следващото поколение/генезис на епизодите“.

Дата: 11 септември 1994 г.
Място: Атланта, Джорджия
Данни: категория 1

В предварителните етапи улових кафяви и жълто-кафяви тонове, дървени и циментови повърхности. Температурата беше приятна, усещах остра миризма. Скицата на Етап 3 напомняше голям град.
На Етап 4 улових картината на пренаселен град, разположен в пустинна местност. Получих асоциация с Лос Анжелис и по-конкретно с Холивуд. Направих упражнение за траектория й на два метра встрани от целта и се озовах в спалнята на бял мъж. Веднага го скицирах. Проникнах в ума му и станах свидетел на неговите сънищата. В мозъка му бе имплантиран предмет, който изследвах. Преместих се назад във времето и установих, че човекът е бил отвлечен от грейовете с НЛО. Имплантацията бе извършена с дълга хирургическа игла. Този предмет управляваше сънищата на мъжа. Устройството генерираше идеи, които впоследствие мъжът усещаше като свои, без да подозира за съществуването на „програмиращия“ чип (О, Колко мило!)
Преместих се в пространството на около петстотин метра от мястото, където се генерираха сигналите в мозъка на мъжа. Озовах се в близост до кръг ярка светлина. В началото помислих, че е извънземен космически кораб. След внимателен оглед обаче установих, че това е механично устройство с по-малки габарити. То не беше видимо в материалния свят, тъй като плътността му беше по-малка от минималната плътност на материята, уловима от човешкото око. Устройството можеше да се движи с необикновена бързина. Проникнах в него и регистрирах присъствието на разум, макар че вътрешността не изпълняваше функциите на проводник на разум (или само на определени мисли). Преминах на етап 6 и проследих преноса на мисли от него до спящия мъж и отново се върнах по същата треактория обратно.
****
Продължих да сондирам за повече информация и открих, че в сградата работи администрацията на Федерацията. Съществата, които присъстваха тук, бяха дирекно подчинени на Главния щаб на Федерацията. Усещах, че съм попаднал в Главната квартира, но в друга част на сградата, която вече бях посещавал.
Сондирах върху съдържанието на трансмисията и открих обширно послание с хиляди подробности - идеи за сценарии, герои, характери, картини на конкретни сцени, пейзажи от непознати планети, образи на разумни същества и техните летателни апарати, Съдържанието на посланието обхващаше цялата информации, която по-късно трябваше да се прероди като роден от хората сценарий на следващия епизод от поредицата „Стар Трек: следващото поколение", филмът не можеше и не си поставяше за цел да представи извънземните същества и тяхната култура такива, каквито бяха в действителност. Той преследваше друга цел - да накара хората да възприемат нормално други форми ма физическо съществуване и други култури. (Те обичат да ни спестяват това с какви всъщност са!)

Обсъждане

Важно е да се подчертае, че нямам представа кой беше спящият мъж с имплантираното устройство в мозъка. Не зная дали е някой холивудски сценарист, режисьор, продуцент или който и да било друг от авторите на „Стар трек: следващото поколение“. Може би е съпруг или приятел на някой от създателите на тази поредица. Той обаче беше сред хората, предлагащи идеите за отделните епизоди. Не зная и за кой от епизодите се отнасят данните от този дистанционен сеанс. След приключването му повече не се занимавах с този въпрос.
Извънземните несъмнено играят роля във формирането на общественото мнение на нашата планета. Те го подготвят за евентуалната бъдеща среща с алтернативни форми на живот. Подозирам, че „Стар Трек“ е само едно от онези човешки творения, вдъхновени от извънземни същества (правилно Къртни). Тяхната цел е хората да престанат да мислят, че са сами във вселената и постепенно да възприемат действителността. А тя е, че ние сме само една от многобройните групи на галактическото общество.
Искам читателите да разберат, че не забелязах и следа от упражняване на психическо насилие над интелектуалния труд на хората в Холивуд. Извънземните просто изслушваха идеите на даден сценарист и после, докато той спи, му подаваха други сходни идеи. Самият сценарист по никакъв начин не беше принуждаван да приеме тези идеи. Напротив, той имаше пълна свобода в избора си да ги приеме или отхвърли. Ако той все пак ги е избрал, то е заради факта, че те се нравят на широката публика. Самият автор нямаше и представа, че идеите НЕ са негови.
Не зная и останалите етапи от проекта на извънземните за формиране на общественото мнение. Не бих се изненадал, ако и други телевизионни и кинопродукции се окажат неявно вдъхновени от тях (към днешна дата 2014: повечето). Мисля, че изследването на този въпрос би било прекрасен проект за следващото поколение дистанционни наблюдатели.


Къртни Браун „Пътешествие на съзнанието“

ps: точно преди да публикувам статията имаше 444 влизания в блога и 4 публикации - 4444 :)

Популярни публикации от този блог

Ум царува – ум робува...

Галактическа История: Извънземни и ДНК произход (I част)

Скополамин - Краля на контрола върху съзнанието (update 15.11.14)