Опитността извън тялото (ОИТ) потвърдена в научно изследване

Опитността извън тялото е феномен, които описва временното напускането на физическия триизмерен компонент (ТЯЛОТО) от психичният многоизмерно-опериращ аспект (наричан още ДУША) обикновенно по време сън. Основният материал е описан подробно в трилогията на Робърт Монро - „Пътуване извън тялото“. Класика и задължително четиво за всеки един от вас! - SPCTTRД-р Чарлз Тарт прави изследване, което публикува в списанието на американското общество за психични изследвания и може да се окаже най-противоречивото изследване върху ОИТ, правено някога. Според Робърт Монро, Чарлз Тарт е бил този, който подтиква Боб да публикува записките от своя дневник за ОИТ, които в крайна сметка се превръщат в “Пътуване извън тялото”.

Д-р Чарлз Тарт е транс-личностен психолог и парапсихолог, известен с психологическите си разработки върху естеството на съзнанието (по-специално променени състояния на съзнанието) като един от основателите на транс-личностната психология, както и с изследванията си в научната парапсихология. Защитава докторска дисертация по психология в университета в Северна Каролина в Чапъл Хил през 1963 г. Първите му книги, Променени състояния на съзнанието и Транс-личностна психология, стават широко използвани учебници и се превръщат в основно средство, което позволява тези области да станат част от съвременната психология. Д-р Тарт се занимава от 1963 г. насам с изследователска и теоретична работа в областта на хипнозата, психологията, транс-личностната психология, парапсихологията, съзнанието и осъзнатостта. Автор е на повече от 12 книги, две от които се превръщат в едни от най-използваните учебници; публикувал е повече от 250 статии в професионални списания и книги, включително уводни статии в такива престижни научни списания като Наука и Природа и изнася редовно публични лекции.

Дали преживяванията извън тялото съществуват? Д-р Крукал от университета в Абърдийн е написал девет книги по случаи на излизане извън тялото, тъй като има твърде голямото количество данни в тяхна подкрепа. Едно проучване, направено между 380 студенти от Оксфорд показва, че 34 % от тях са имали излизане извън тялото. Отделно изследване върху 902 възрастни индивида разкрива, че 8 % са имали ОИТ (опитност извън тялото). В едно изследване на 44 незападни общности, само при 3 е отсъствало вярване в ОИТ. Друго изследване показва, че от 488 общества по света, 89 % притежават поне една традиция, свързана с ОИТ. Ето защо този феномен е познат и много хора твърдят, че са го изпитвали преди, но дали съществува някаква научна достоверност по отношение на него?


Експеримента:

Д-р Чарлз Тарт, почетен професор по психология от Калифорнийския университет, извършва удивителен експеримент. Той е бил също така и гостуващ професор по източна и западна психология в Калифорнийския институт за интегрирани изследвания и инструктор по психиатрия в медицинското училище към университета във Вирджиния. Едно изследване, което той публикува в списанието на американското общество за психични изследвания, може да се окаже най-противоречивото изследване върху ОИТ, правено някога.
 Той документира излизането извън тялото на млада жена, която е била един от неговите обекти на изследване. Тя се е намирала в стая, в която нямало нищо друго освен легло, рафт, стенен часовник и прозорец за наблюдение, откъдето д-р Тарт е наблюдавал от друга стая. Към главата й са били прикрепени електрически устройства, които са отчитали мозъчната й активност, както може да се види на диаграмата по-долу.

(Фигура 0. ОИТ изследване с г-ца Z., лабораторна постановка)


Това, което прави забележително точно това ОИТ е, че тя е била в състояние да напусне физическото си тяло, докато д-р Тарт наблюдава от съседната стая, и да прочете 5-цифреното число „25132“ на лист хартия, поставен на рафт в ъгъла на стаята. Числото се е намирало на значително разстояние над леглото, така че тя не е можела да го види дори и изправена, а казва на д-р Тарт правилното число при връщането си във физическото си тяло, което остава завързано към леглото, докато я наблюдават. Преди и по време на нейното ОИТ се записват ЕЕГ, РЕМ (rapid eye movement – една от фазите на съня, бел. пр.) и галваничната реакция на кожата, като се отчитат значителни изменения по времето, когато тя е извън тялото си. Нейният случай на ОИТ е добър пример за “вертикална перцепция”, състояние извън тялото, при което се наблюдават потвърдени явления.

Д-р Тарт заключава: “Въпреки че физиологичните данни, за които тя ретроспективно съобщава, са ограничени по отношение съотнасянето на физиологичния модел към изживяването, изглежда нейното излизане извън тялото се проявява едновременно с несънуващ, небуден стадий на мозъчните вълни, характеризиращ се с преобладаваща забавена алфа активност на мозъка, без активация на автономната нервна система.

Два инцидента по време на лабораторното изследване дават данни, навеждащи на мисълта, че излизането извън тялото протича със съпътстващи парапсихологически явления. В обобщение, това кратко изследване дава доста ясно изразена връзка между няколкото ОИТ на г-ца Z., за които се съобщава и физиологичен модел, характерзиращ се с хоризонтална (изравнена) ЕЕГ с изразена алфоидна активност, без РЕМ –активност или съпротивление на кожата и нормален сърдечен ритъм”.

Това е нещо голямо, тъй като не само показва, че излизането извън тялото е свързано с абнормални изменения в дейността на мозъка и тялото, а обектът на изследването е в състояние да прочете петцифрено число. Тя също така съобщава и правилното местоположение на листа хартия, на който е написано числото, като той е бил в легнало положение на рафта, а не облегнат на стената, както е очаквала. Между другото, шансът да налучка петцифрено число от първия път е по-малко от 1 на 59000, така че твърдението, че просто е успяла да го познае от първия опит не подлежи на обсъждане....


Превод: Nana

Популярни публикации от този блог

Скополамин - Краля на контрола върху съзнанието (update 15.11.14)

Кралицата - допълнения, взаимовръзки и хералдически сведения [част II]

Кралицата, извънземните пропаганди и някой хералдически сведения (аdvanced)